WEB

Forvaltningsteamet for WEB består av følgende personer:

Marit Eggen Helmersen (Bestiller) – Stange kommune
Audun Wangen – Hedmark IKT

Ingse Kjernsmoen – Hamar kommune
Sigrid Friis Ruud – Løten kommune
Heidi Kristiansen – Stange kommune
Stig Aasheim – Nord-Odal kommune
Agnete Bekkesletten – Grue kommune
Toni Sjøenden – Kongsvinger kommune
Henriette Eriksen – Sør Odal kommune
Mette Bjertingstad – Hedmark IKT

Hedmark IKT