Viktig melding til alle som behandler helseopplysninger fra HelseCERT

Publisert 13. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

Erfaringsmessig vil store nyhetssaker ofte blir utnyttet av ulike kriminelle grupper. Spredning av falske nyheter og ondsinnet kode, svindelforsøk, målrettede angrep og phishingforsøk er eksempler på angrepskampanjer som ofte utnytter store nyhetssaker for å ha størst mulig sjanse for å lykkes.

HelseCERT er kjent med angrepskampanjer som utnytter nyheter rundt koronaviruset og forventer at dette vil øke i tiden fremover.

Momenter knyttet til hjemmekontor

Veldig mange jobber fra hjemmekontor i disse dager. Dette kan for mange medføre økt bruk av eksempelvis mobiltelefon for e-post, samtidig som dialog med kolleger blir digital i stedet for fysisk. Dette kan gjøre det mer tungvint å gjøre enkle, men viktige avklaringer.

HelseCERT oppfordrer derfor alle om å være ekstra årvåkne i forbindelse med denne ekstraordinære hendelsen, siden kriminelle allerede utnytter situasjonen i stor grad.

HelseCERT kjenner til at det i flere tilfeller har vært tilfeldigheter som har gjort at svindelforsøk er blitt avverget fordi aktuelle personer snakket sammen på kontoret. Bruk derfor heller 30 sekunder ekstra på å ta en telefon og verifiser at e-post/melding sendt fra kollega er reell om man er i tvil.
Se HelseCERT sine regler for oppsett av hjemmekontor her

Anbefaling

Hedmark IKT stiller seg bak disse rådene og ber dere følge disse godt og ber dere følge med om det kommer nye sikkerhetsanbefalinger.

Hedmark IKT