Videresending av møteinnkalling

Publisert 17. februar 2021. Skrevet av Petter Berg

Ved videresending av møteinnkallinger som har kommet fra personer utenfor organisasjonen, kan du oppleve av du får følgende feilmelding:

Hvis dette skjer, skyldes det mest sannsynlig at møtearrangør ikke tillater videresending av møteinnkallingen. I disse tilfellene, må du be møtearrangør invitere de du ønsker skal delta.

Hedmark IKT