Utfordringer for de skolerelaterte løsningene

Publisert 13. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

Mandag 16.3.2020 kl. 12.15
Som en følge av stor trafikk på de skolerelaterte løsningene, teams osv. så vil man kunne oppleve forsinkelser for innkommende epost.Det jobbes aktivt med problemet fra Hedmark IKT ‘s side.

Svært mange foreldre, elever og lærere opplever utfordringer når de forsøker å logge seg på de skolerelaterte løsningene som Visma Flyt skole, Skooler og Showbie.

Dette skyldes i hovedsak det store trykket som disse løsningene nå opplever og har ikke noe med den generelle kapasiten i Hedmark IKT’s nett å gjøre. Leverandørene av løsningene jobber på spreng for å løse disse utfordringene.

Foresatte bes om å se utlagt informasjon på kommunenes hjemmesider samt benytte andre kanaler for kommunikasjon mot skolen der de opplever problemer . Utdanningsdirektoratet gir løpende informasjon om situasjonen for skoler- og barnehager som nå er stengt og hva som blir de videre planene for disse. Igjen er det skoleeierne som har ansvaret for å sørge for undervisningen til elevene i den oppståtte situasjonen.

Hedmark IKT