Tjenester

Hedmark IKT skal levere robuste og kostnadseffektive løsninger til sine eiere basert på forutsetningen om at eiere og kunder i størst mulig grad skal etablere felles løsninger for å sikre best mulig løsninger til gavn for alle kunder. Hedmark IKT skal tilstrebe lik tilgjengelighet for alle kommuner uavhengig av størrelse og geografi.

Hedmark IKT leverer tjenester til sine eiere og andre kunder innenfor følgende områder:

 • Infrastrukturforvaltning
 • Applikasjonsdrift og -forvaltning
 • Driftsovervåking
 • Brukerstøtte
 • Drift og forvaltning av lokalt utstyr og løsninger som eksempelvis PC/WYSE, nettbrett, telefoni, print, web, lokale kommunikasjonsnettverk m.m
 • IT-sikkerhetstjenester og rådgivning
 • Anskaffelsespartner
 • Kontrakts- og leverandørforvaltning
 • Arkitektur
 • Prosjektledelse og porteføljestyring
 • Rådgivningstjenester innenfor digitalisering
Hedmark IKT