Utarbeidelse av utredningen

Publisert 3. mai 2021. Skrevet av Petter Berg

Utredning – Velferdsteknologiske løsninger mot 2020 for HIKT-samarbeidet

Hedmark IKT