Forstudie og Visjonsfase

Publisert 20. desember 2021. Skrevet av Petter Berg

 • Kartlegging og etablering av gevinstmål
 • GAP- analyse
 • Kartlegging
  • Teknisk M365 (inkl. klient, sikkerhet og lisens)
  • Organisasjon (1:1 intervju og spørreundersøkelse)
 • Workshops for å avdekke:
  • Gevinstero
  • Prioriteringer (faser)
  • Overordnet bilde av brukeradopsjon
  • Risiko mot gevinst
Hedmark IKT