Forberedelse til markedsdialog

Publisert 3. mai 2021. Skrevet av Petter Berg

Forberedelse til markedsdialog med potensielle leverandører av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Hedmark IKT