Forberedelse til markedsdialog

Forberedelse til markedsdialog med potensielle leverandører av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Hedmark IKT