Nettverk for suksesspådriverne

Publisert 20. desember 2021. Skrevet av Petter Berg

  • Forankringsfase i ledergruppene
  • Etablering av samhandlingsregler
  • Oppsett av veiviser, teams, kompass mm
Hedmark IKT