Telefoni

Forvaltningsteamet for Telefoni består av følgende personer:

Marit Eggen Helmersen (Bestiller) – Stange kommune
Kjersti Øvereng – Hedmark IKT
Wenche Syversen – Hamar kommune
Maria Goreva – Løten kommune
Bente Hagen – Løten kommune
Liv Stuan – Stange kommune
Tommy Østlund – Stange kommune
Hanne Lysen – Kongsvinger kommune
Tone Iren Nilsen- Nord-Odal kommune
Irene Haugen – Sør-Odal kommune
Katrine Mork Haugen – Grue kommuneHedmark IKT