velferdsteknologi

6 av 7 kommuner i gang med IKOS samhandlingstavler

Kommunene Hamar, Stange og Nord-Odal tok i bruk IKOS før sommeren. I løpet av høsten har også Løten, Sør-Odal og Kongsvinger hatt opplæring og tatt i bruk løsningen. Erfaringene så langt er positive, og avdelingene som er i gang opplever at det er et nyttig verktøy som bidrar til god oversikt i hverdagen. Jobbingen med […]

Les mer

Implementering av IKOS i gang i tre kommuner

IKOS samhandlingstavler er en del av kjerneløsningen for velferdsteknologi som kommunene i Hedmark IKT-samarbeidet har anskaffet. Hamar, Stange og Nord-Odal har satt i gang med implementering av IKOS i løpet av våren 2022. Kongsvinger, Sør-Odal, Grue og Løten har valgt oppstart til høsten, og skal etter planen være i gang seinest i løpet av oktober. […]

Les mer

Kjerneløsning – status implementering

Velferdsteknologiprosjektet har gjennom høsten 2021 jobbet med teknisk implementering av velferdsteknologisk kjerneløsning fra Sensio AS, samt risikoanalyser, personvernkonsekvensvurdering og annet som må være på plass før løsningen kan tas i bruk. Det har også blitt jobbet med informasjon og videre kartlegging i hver enkelt kommune, og alle kommuner har utnevnt systemadministratorer og superbrukere til kjerneløsningen. […]

Les mer
Hedmark IKT