Styret

Styret i Hedmark-IKT består av følgende personer :

Styrets leder:
Christl Kvam – Kommunedirektør Hamar kommune

Styrets medlemmer:
Runar Kristiansen – Rådmann Nord-Odal kommune
Frank Hauge – Rådmann Sør-Odal kommune
Ole Frode Mikkelsgård – Rådmann Grue kommune
Kaija Eide Drønen – Kommunedirektør Stange kommune
Lars Andreas Uglem – Rådmann Kongsvinger kommune
Tollef Imsdalen – Rådmann Løten kommune

Hedmark IKT