Strategisk utvikling og digitalisering

Avdelingen dekker følgende områder:

Hedmark IKT