Stab- og støttefunksjoner

Avdelingen dekker følgende områder:

Hedmark IKT