Skole

Forvaltningsteamet skole skal være et fagråd som ivaretar/tar imot alle henvendelser fra skoler og bestillere som gjelder IKT problemstillinger i skolehverdagen. Disse kan løftes i forvaltningsteamet for kvalitetssikring før de eventuelt sendes videre til teknikere mm. Bl.a. skal teamet innlemmes/tas med på råd når nye maskiner/oppgraderinger er på trappene.

Medlemmer av forvaltningsteamet skal være oppdatert på programmer og plattformer som skolene bruker.

Disse personene utgjør forvaltningsteamet for skole:

Stein Olav Jørgensen – Hedmark IKT

Hamar kommune: John Harald Gartland, Kjell R. Senumstad
Løten kommune: Kristian Kjølhamar, Jens Petter Svenkerud
Stange kommune: Elin D. Simensen, Lars Magne Mauset
Grue kommune: Hans Vegard Hals, Liv Randi Hagen
Nord-Odal kommune: Vidar Bergseteren, Paul Reidar Løsnesløkken
Kongsvinger kommune: Thomas Buberg, Peter Jan Søderstrøm
Sør-Odal kommune: Solveig K. Taugbøl, Morten Neskvern

Hedmark IKT