Skole

Forvaltningsteamet skole skal være et fagråd som ivaretar/tar imot alle henvendelser fra skoler og bestillere som gjelder IKT problemstillinger i skolehverdagen. Disse kan løftes i forvaltningsteamet for kvalitetssikring før de eventuelt sendes videre til teknikere mm. Bl.a. skal teamet innlemmes/tas med på råd når nye maskiner/oppgraderinger er på trappene.

Medlemmer av forvaltningsteamet skal være oppdatert på programmer og plattformer som skolene bruker.

Forvaltningsteamet for skole består av følgende personer:

Stein Olav JørgensenHedmark IKT
John Harald GartlandHamar kommune
Kjell R. SenumstadHamar kommune
Kristian KjølhamarLøten kommune
Jens Petter SvenkerudLøten kommune
Elin D. SimensenStange kommune
Lars Magne MausetStange kommune
Hans Vegard HalsGrue kommune
Liv Randi HagenGrue kommune
Vidar BergseterenNord-Odal kommune
Paul Reidar LøsnesløkkenNord-Odal kommune
Thomas BubergKongsvinger kommune
Peter Jan SøderstrømKongsvinger kommune
Solveig K. TaugbølSør-Odal kommune
Morten NeskvernSør-Odal kommune
Hedmark IKT