Sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådet i Hedmark-IKT består av følgende personer:

Marit Eggen Helmersen – Rådgiver IKT – Stange kommune
Håvard Elvbakken – Rådgiver IKT, digitalisering og kommunikasjon – Grue kommune
Paul Reidar Løsnesløkken – IKT konsulent – Nord-Odal kommune
Kjell Weding – Rådgiver IKT – Løten kommune
Irene Haugen – IKT konsulent – Sør-Odal kommune
Marianne Bjønnes – Leder IKT utvikling – Hamar kommune
Per-Ivar Sveheim – IKT strateg – Kongsvinger kommune
Mette Nordvik – Rådgiver – Sør-Odal kommune
Per Marius Slagsvold – Personvernombud – Hamar, Stange og Løten kommuner
Jonny Seterholtet – IKT rådgiver – Kongsvinger kommune

Frode Ydse Jemtland – Leder avd. Infrastruktur og plattform – Hedmark IKT
Håvard Helland – Sikkerhetsansvarlig – Hedmark IKT

Hedmark IKT