Sikkerhet

Velkommen til vår nettside om sikkerhet

Denne nettsiden inneholder nyttige tips, triks og kurs om digital sikkerhet. Gjør deg kjent med innholdet og se gjerne innom denne nettsiden med jevne mellomrom. Innholdet på denne nettsiden vil kontinuerlig utvikles, for å holde deg oppdatert ettersom teknologien utvikler seg!

Nasjonal Sikkerhetsmåned 2021

I oktober er det Nasjonal sikkerhetsmåned. Det er Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som har det nasjonale ansvaret for å koordinere denne måneden, og hensikten er å sette fokus på digital sikkerhet og skape engasjement rundt dette. En av aktivitetene i sikkerhetsmåneden er opplæring av ansatte for å heve kunnskapen på digital sikkerhet.

I den forbindelse har Hedmark IKT-samarbeidet kjøpt opplæringskurs til alle ansatte. Dette gjelder alle ansatte i hele samarbeidet. Hovedkurset er «En trygg digital hverdag» som gir en grunnleggende innføring i digital sikkerhet. Det tar for seg de vanligste truslene den enkelte bør kjenne til, og gir konkrete råd til forebygging og håndtering av hendelser. Det kommer blant annet inn på tema som verdivurdering, passord og påloggingsrutiner, hva som gjør deg sårbar og hvilke avsendere du kan stole på. Alt dette for at du og din bedrift skal bli enda tryggere.

Kursene gjennomføres via NorSIS’ partner på e-læring, Motimate. De har en platform som kombinerer video, tekst, quiz og grafiske elementer som gjør opplæringen motiverende og morsom å gjennomføre. Du kan se hva kurset inneholder og en demo av hvordan det blir her: https://norsis-open.motimate.app/training/my/section/ongoing/course/introduksjon-til-norsis-motis/

Kursene kan gjennomføres på alle plattformer, og er tilpasset alle skjermstørrelser. Du kan velge om du vil bruke din favorittnettleser eller app på din telefon. I Google Play og Apple App Store vil du finne appen «Motimate» som du kan laste ned.

Du vil i løpet av 1. oktober motta en invitasjon fra Motimate og du vil allerede fra da kunne logge inn og begynne å ta kurset «En trygg digital hverdag». Har du tilgjengelige kurs som ikke er gjort, vil du bli påminnet om dette en gang i uken i oktober. Vi har tilgang til denne opplæringen ut 2021. Derfor vil du kunne ta kurs i hele denne perioden.

Vi anbefaler på det sterkeste at alle gjennomfører opplæringskurset. Det vil gi du nyttig informasjon som vil gjøre du til tryggere digitale brukere, både hjemme og på jobb, og vil gjøre oss alle bedre rustet til å håndtere sikkerhetsutfordringene som oppstår.

Ta kontakt med sikkerhetsansvarlig i din organisasjon hvis du ikke mottar e-posten fra Motimate etter 1. oktober, og heller ikke har funnet eposten i søppel/spam. Ikke ta direkte kontakt med NorSIS eller Motimate. Du kan også forsøke å nullstille passordet ditt før du tar kontakt her: https://hedmark-ikt.web.motimateapp.com/password/reset

Andre kurs og temaer

Vi har også tilgjengelige kurs som har vært publisert tidligere, og som fortsatt er relevante. Vi har delt inn disse i temaer, som du kan lese mer om og gjennomføre her.

Før du går videre inn på temaene og innholdet lenger ned på denne siden, ønsker vi at du ser en kjapp innføring i informasjonssikkerhet:

Temaer

Informasjon for ledere:

Sikkerhetsansvarlige

Oppdaget feil eller mangler på denne nettsiden? Gi beskjed til Petter Berg på e-post: petter.berg@hedmark-ikt.no

Hedmark IKT