Sikkerhet

Hedmark IKT bryr seg om sikkerhet!
For å kunne gi riktige tjenester, må våre 7 eierkommuner behandle personopplysninger om sine innbyggere. Dette kan være informasjon om eiendom, familie, bankkonto, helse og livssituasjon. Brukere av de kommunale tjenester må være sikre på at de opplysningene de oppgir til kommunen, ikke kan leses av uvedkommende. Du skal kunne stole på at kommunen behandler dine opplysninger på en trygg måte.

Hedmark IKT fyller rollen som databehandler og rådgiver for kommunene. Kommunen eier tjenesten og dataene, Hedmark IKT tar vare på dem.

Loven stiller strenge krav om personvern, informasjonssikkerhet og datasikkerhet til oss og våre eierkommuner. Kommunene og Hedmark IKT jobber systematisk for at kravene skal være oppfylt.

For å oppfylle loven har vi innført en mengde ulike tiltak som sammen gir den sikkerheten vi og våre eierkommuner mener er nødvendig. Ingen uten tjenstlig grunn skal kunne lese personopplysninger.

Men trusselbildet er i endring, det er mange som ønsker å få tak personopplysninger som de kan bruke til egen vinning. Vi kan aldri hvile. Sikkerhet må alltid komme først. Derfor har vi ansatte som jobber heltid med sikkerhet.

Hedmark IKT