Sikkerhet

Velkommen til vår nettside om sikkerhet

Denne nettsiden inneholder nyttige tips, triks og kurs om digital sikkerhet. Gjør deg kjent med innholdet og se gjerne innom denne nettsiden med jevne mellomrom. Innholdet på denne nettsiden vil kontinuerlig utvikles, for å holde deg oppdatert ettersom teknologien utvikler seg!

Nasjonal Sikkerhetsmåned 2021

Kurs fra NorSIS/Motimate

I oktober er det Nasjonal sikkerhetsmåned. Det er Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som har det nasjonale ansvaret for å koordinere denne måneden, og hensikten er å sette fokus på digital sikkerhet og skape engasjement rundt dette. En av aktivitetene i sikkerhetsmåneden er opplæring av ansatte for å heve kunnskapen på digital sikkerhet.

I den forbindelse har Hedmark IKT-samarbeidet kjøpt opplæringskurs til alle ansatte. Dette gjelder alle ansatte i hele samarbeidet. Hovedkurset er «En trygg digital hverdag» som gir en grunnleggende innføring i digital sikkerhet. Det tar for seg de vanligste truslene den enkelte bør kjenne til, og gir konkrete råd til forebygging og håndtering av hendelser. Det kommer blant annet inn på tema som verdivurdering, passord og påloggingsrutiner, hva som gjør deg sårbar og hvilke avsendere du kan stole på. Alt dette for at du og din bedrift skal bli enda tryggere.

Kursene gjennomføres via NorSIS sin partner på e-læring, Motimate. De har en platform som kombinerer video, tekst, quiz og grafiske elementer som gjør opplæringen motiverende og morsom å gjennomføre.

Kursene kan gjennomføres på alle plattformer, og er tilpasset alle skjermstørrelser. Du kan velge om du vil bruke din favorittnettleser eller app på din telefon. I Google Play og Apple App Store vil du finne appen «Motimate» som du kan laste ned.

Du finner kurset på denne nettsiden: https://hedmark-ikt.web.motimateapp.com/

Her ser du en veileder for hvordan du laster ned og installerer appen på din telefon: https://www.hedmark-ikt.no/faq/hvordan-installere-motimate-pa-mobil/

Har du problemer med kurset?

Her finner du de mest vanlige spørsmål og svar som kommer til oss vedrørende gjennomføringen av kurset fra Motimate. Hedmark IKT-samarbeidet har kjøpt denne kurs-pakken fra Motimate/NorSIS, og vi følger derfor opp ved å rapportere tilbakemeldinger til Motimate, vedrørende gjennomføringen og brukeropplevelsen.

Dersom du ikke får til å logge inn eller ikke har mottatt e-post med brukernavn og passord, anbefaler vi følgende feilsøkingsprosedyre:

  1. Sjekk om e-posten har havnet i Spam/Søppelpost.
    E-posten skal være fra no-reply@motimateapp.com med tittelen Velkommen til Motimate! / Welcome to Motimate!
  2. Du kan tilbakestille ditt passord via denne adressen: https://hedmark-ikt.web.motimateapp.com/password/reset
  3. Hvis du ikke får tilgang, og ikke får tilbakestilt passordet, tar du kontakt med Petter Berg (petter.berg@hedmark-ikt.no) for å sjekke dette.

Hvis du opplever at neste kurs ikke låses opp når du har fullført kurset føre, må du laste siden på nytt. Trykk på "F5"-knappen på ditt tastatur for å laste siden på nytt. Motimate jobber nå for å rette denne feilen.

Når du er ferdig med et spill, står det "Game Over". Dette betyr ikke at du har tapt, men at spillet er ferdig. Du har da mulighet til å ta spillet på nytt hvis du ønsker det. Hvis du vil gå videre i kurset, klikker du på "Avslutt"-knappen. Du vil da bli flyttet tilbake til selve kurset, og kan fortsette der.

Andre kurs og temaer

Vi har også tilgjengelige kurs som har vært publisert tidligere, og som fortsatt er relevante. Vi har delt inn disse i temaer, som du kan lese mer om og gjennomføre her.

Før du går videre inn på temaene og innholdet lenger ned på denne siden, ønsker vi at du ser en kjapp innføring i informasjonssikkerhet:

Temaer

Informasjon for ledere:

Sikkerhetsansvarlige

Oppdaget feil eller mangler på denne nettsiden? Gi beskjed til Petter Berg på e-post: petter.berg@hedmark-ikt.no

Hedmark IKT