Porteføljeråd og driftsråd

Hedmark-IKT har flere samhandlingsarenaer hvor alle medlemskommunene er representert.
Eierkommunene forplikter seg til å delta i et porteføljeråd og driftsråd. Hver kommune, eller flere kommuner i samarbeid, skal ha en fast representant med vararepresentant, til disse rådene. Oppgavene er å se på bla. IKT-strategier for å optimalisere forutsetninger for drift og utvikling. 

Den 16. april 2013 ble det fremsatt et ønske om en gjennomgang av mandatene for de ulike forvaltningsteamene.
Ønsket er at forvaltningsteamene skal fungere som et instrument for å jobbe mot en universell utforming av programvareplattformer i alle kommunene, samtidig som de skal være en møteplass for å løse små og store problemer ansatte møter i sin bruk av ulike fagprogram.

Forvaltningsteam og forvaltningsråd skal rapportere til de respektive kommunene gjennom systemeiere, og skal rapportere og bestille via Porteføljeråd som kan videreformidle bestillinger til HIKT.

Porteføljerådet vil opptre som styringsgruppe til de enkelte forvaltningsteam. I denne rollen kan Porteføljerådet søke hjelp og bistand innad i kommunene etter behov.

Hedmark IKT