Nedetid tirsdag 24.mars

Publisert 20. mars 2020. Skrevet av hiktadmin

Rutinemessig sikkerhetsoppdatering

På grunn av ekstra sårbarhet på sikkerhetssiden ser vi oss nødt til å benytte tirsdagens servicevindu til å stabilisere våre løsninger.

Enkelte tjenester vil bli utilgjengelig i en kort periode tirsdag 24.3.2020 i tidsrommet fra kl. 18.00 – 24.00

Hedmark IKT