Rutine for digitale tilganger – praksisstudenter

Publisert 21. september 2020. Skrevet av Petter Berg

Praksisstudenter må meldes inn til lønn/HR.

For å bli registrert som databruker må praksisstudenten eller leder bestille dette via Selvbetjeningsportalen. Praksisstudenten må være registrert i lønn/HR for at dette skal fungere.

Her er stegen som må gjøres:

  1. Meld inn til lønn at det er ny praksisstudent som skal inn på stillingskode 310010.
  2. (Lønn legger inn bruker).
  3. Lever skjema i selvbetjeningsportalen (se veiledning litt lenger ned på siden).
  4. Bruker er klar dagen etter.

Her er en kort beskrivelse av hvordan man gjør dette via Selvbetjeningsportalen:

Åpne Selvbetjeningsportalen: https://selvbetjeningsportal.hedmark-ikt.no/

Når du har åpnet Selvbetjeningsportalen, klikk på «Bestilling» (1).

Klikk på «Tilgang» (2).

Klikk på «Brukertilgang» (3).

I bildet som åpner seg på skjermen din, velger du «Ny bruker» (4) fra listen under «Hva ønsker du? – Velg…».

Fyll inn opplysningene til brukeren.

Etter du har valgt hvilken kommune brukeren tilhører (under «Kunde»), vil du se et felt hvor du må bekrefte at brukeren er registrert i lønnssystemet (5). Velg «Ja» og send inn skjemaet.

Hedmark IKT