Prosjekt:

Velferdsteknologi mot 2025

Status: Pågående

Eierskap: Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Stange, Sør-Odal

Prosjektleder: Trond Nordseth

Kontakt: Send e-post

Om prosjektet

Prosjektet Velferdsteknologi mot 2025 skal gjennomføre anskaffelsen og leveringen av to hovedelementer

  • Velferdsteknologisk kjerneplattform
  • Felles avtale(r) for anskaffelse av lokale løsninger/enkeltteknologier som for eksempel trygghetsalarmer, sykesignalanlegg og andre velferdsteknologiske løsninger

Prosjektet skal gi grunnlag for bedre og mer effektive tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren. Sektorforum Helse og omsorg i Hedmark IKT-samarbeidet, bestående av sektorledere i de sju samarbeidskommunene, eier og styrer prosjektet. Prosjektgruppen består av representanter fra flere av samarbeidskommunene, samt medarbeidere fra Hedmark IKT.

Prosjektet skal anskaffe en felles, helhetlig digital kjerneløsning («velferdsteknologisk plattform») for helsesektoren. Løsningen skal gi grunnlag for bedre og mer effektive tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren.

Det skal også etableres avtaler for kjøp av prioriterte lokale løsninger/enkeltteknologier som skal fungere sammen på kjerneløsningen. Lokale løsninger kan være: sykesignalanlegg, stasjonære og mobile trygghetsalarmer, andre former for velferdsteknologiske løsninger for aktiv og passiv varsling, samt økende bruk av digitalt tilsyn/digital nærhet og avstandsoppfølging (tilsyn og oppfølging uten lokal tilstedeværelse).

Mars 2019

Oppstart av prosjektet

Mars – november 2019

Utarbeidelse av utredningen

Utredning – Velferdsteknologiske løsninger mot 2020 for HIKT-samarbeidet

Januar 2020

Vedtak i Hedmark IKT

Styret for anskaffelse av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Februar 2020

Forberedelse til markedsdialog

Forberedelse til markedsdialog med potensielle leverandører av Velferdsteknologisk kjerneløsning

Mars – april 2020

Gjennomføring av markedsdialog

Mai – juni 2020

Utarbeidelse av prosjektdokumenter

Utarbeidelse av prosjektdokumenter og underlag til kravspesifikasjon

Desember 2020 – januar 2021

Kjerneløsning

Utarbeidelse av kravspesifikasjon Utarbeidelse av samarbeidsavtaler i Hedmark IKT-samarbeidet

20. januar 2021

Publisering av konkurransegrunnlag

Februar – mars 2021

Kjerneløsning

Utarbeidelse av kravspesifikasjon inkludert juridiske avklaringer

April – juni 2021

Kjerneløsning

Evaluering og endelig valg av leverandør av Velferdsteknologisk kjerneløsning

April – august 2022

Lokale løsninger

Utarbeidelse av kravspesifikasjoner

August 2021

Kjerneløsning

Tildeling av kontrakt til Sensio, oppstart av arbeid med implementering

September 2021 – august 2022

Kjerneløsning

Implementering

August – desember 2022

Lokale løsninger

Anskaffelse av lokale løsninger

November 2022 – februar 2023

Lokale løsninger

Implementering

Aktuelt

Hedmark IKT