Prosjekt:

Oppgradering Acos

Status: Pågående

Eierskap: Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Prosjektleder: André Ullersmo

Kontakt: Send e-post

Om prosjektet

Prosjektet er et resultat av det oppgraderingsløp som kommunene har forpliktet seg til gjennom fremforhandlede avtaler med leverandøren Acos. I tillegg til løftet opp til siste versjon av sak- og arkiv systemet Websak (Websak8) så vil de innføre Websak+ som er spesielt rettet mot utvalgsmøter. Visjonen er at det til dels forbedrede grensesnittet og brukervennligheten gis et løft slik at den reelle dokumentfangsten for arkiv vil oppleve en økning og såleds være med på å sikre at lovpålagt informasjon lagres på en sikker og forskriftsmessig måte i kommunenes arkivsystemer.
Prosjektet har ikke noe mandat i den forstand man forbinder med ordinære mandater i kommunal sammeheng. Oppgraderingen må sees i sammenheng med de behovene kommunene tidligere har meldt inn og de avtalene kommunene via sine arkivansvarlige har fremforhandlet med leverandøren. Målsettingen er å øke dokumentfangsten og å få alle 4 kommunene og GIVAS og GBI over på samme versjon av løsningen. Dette vil igjen underlette møter i forvaltningsteam hvor dagens situasjon er at kommunene er på forskjellige versjoner av systemet.
2021
mai

Produksjonssetting

Kongsvinger – 5. og 6. mai

mai

Produksjonssetting

Grue – 18. og 19. mai

mai

Produksjonssetting

Nord-Odal – 25. og 26. mai

juni

Produksjonssetting

Sør-Odal – 3. og 4. juni

juni

Produksjonssetting

Givas. Dato ikke satt!

juni

Produksjonssetting

GBI. Dato ikke satt!

Aktuelt

Hedmark IKT