Profil

Følgende personer utgjør forvaltningsteamet for Profil:

Per-Ivar Sveheim (Bestiller) – Kongsvinger kommune


Grue kommune: Margrethe Leikåsen og Anne Kjersti Sætre
Nord-Odal kommune: Ester Trøftmoen Engebråten, Lill Pettersen, Paul Vidar Bjørndalen
Kongsvinger kommune: Hanne Nøsterud
Sør-Odal kommune: Aud Marie Bryn, Ann Kristin Kristiansen


Hedmark IKT