Problemer med skolesystemene

Publisert 16. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

Det er stor belastning på skoleløsningene på grunn av hjemmeundervisning over hele landet, noe som også framkommer i mediene. Alle må derfor forvente seg at det de første par dagene vil være tjenester som sliter før man får stabilisert og dimensjonert opp disse til å ta den økte trafikken.  Vi henstiller kommunene til å forsøke å spre trafikken utover dagen for å redusere parallell belastning mot oppvekstløsningene.

Hedmark IKT