Problemer med fjerntilgang

Publisert 28. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

Hedmark IKT har i en periode hatt noe trøbbel med eksisterende fjerntilgang. Det har vært en del dropp som gjør at ansatte i kommunene mister kontakt.

Noen mister tilgang til sine k-områder, mens andre opplever trøbbel med Outlook eller andre programmer.

Hedmark IKT har nå startet arbeidet med å flytte alle over til en ny server for å bedre situasjonen. Stange har allerede flyttet en del ansatte og det har fungert fint.

Derfor har vi valgt at vi flytter alle i Stange kommune over til den nye løsningen i løpet av helga. Det vil kunne bli aktuelt å gjøre dette for flere kommuner.

Nede til høyre side på skjermen har du en vifte som forteller at dere er på et nettverk. Klikk på den og dere finner dette bilde:

Slik skal den sorte delen i ruten se ut på mandag. I dag står det samme, men uten 2019 bak.

Hvis dere opplever at det mangler noe på kommunemenyen tar dere en ny omstart. I det dere kommer til påloggingsbildet venter dere ca. 20 sek. før dere logger inn.

Har maskinen din stått i dvale i helga i stedet for avslått slå maskinen av og på igjen. Noen av dere vil kanskje måtte ta to omstarter før det vil virke.

Med dette håper vi at alle vil komme opp og kunne jobbe som normalt.

Hedmark IKT