Praktiske og tekniske råd fra Hedmark IKT for gjennomføring av større møter via Teams (inkl. politiske møter)

Publisert 15. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

Teams kan fungere bra også for større møter som for eksempel Formannskaps- og Kommunestyremøter. Et vellykket stormøte på Teams vil forutsette tydelig møtestruktur og god møteledelse.

Her er noen generelle råd fra Hedmark IKT ved gjennomføring av større politiske møter på Teams

Hedmark IKT