Praktiske og tekniske råd fra Hedmark IKT for gjennomføring av større møter via Teams (inkl. politiske møter)

Teams kan fungere bra også for større møter som for eksempel Formannskaps- og Kommunestyremøter. Et vellykket stormøte på Teams vil forutsette tydelig møtestruktur og god møteledelse.

Her er noen generelle råd fra Hedmark IKT ved gjennomføring av større politiske møter på Teams

Hedmark IKT