Porteføljeråd

Porteføljerådet i Hedmark-IKT består av følgende personer:

Kjetil Wold Henriksen – Kommunalsjef – Hamar kommune
Pål Einar Dietrichs – Utviklings- og strategisjef – Hamar kommune
Marianne Bjønnes – Leder IKT utvikling – Hamar kommune
Synnøve Grenaker – Fagleder arkiv – Nord-Odal kommune
Paul-Reidar Løsnesløkken – IKT konsulent – Nord-Odal kommune
Agnete Bekkesletten – Rådgiver IKT og kommunikasjon – Grue kommune
Kristoffer Huslende – IKT koordinator – Grue kommune
Irene Haugen – IKT konsulent – Sør-Odal kommune
Ambjørg Flaata – HR-leder – Sør-Odal kommune
Boris Schürmann – Digitaliseringssjef – Stange kommune
Marit Eggen Helmersen – Rådgiver IKT – Stange kommune
Tore Edvardsen – Stabssjef – Løten kommune
Jan Gudbrandsen – IKT rådgiver – Løten kommune
Rune Lund – Kommunalsjef – Kongsvinger kommune
Per-Ivar Sveheim – IKT strateg – Kongsvinger kommune

Edvard Lysne – Daglig leder – Hedmark IKT
Frode Ydse Jemtland – Leder Løsninger & arkitektur – Hedmark IKT
Anett Vestli Rubio – Leder Strategisk utvalg og digitalisering – Hedmark IKT

Hedmark IKT