Porteføljeråd

Porteføljerådet i Hedmark-IKT består av følgende personer:

Kjetil Wold Henriksen Kommunalsjef  Hamar kommune 
Pål Einar Dietrichs Utviklings- og strategisjef Hamar kommune 
Marianne Bjønnes Leder IKT utvikling Hamar kommune 
Tore Edvardsen Stabssjef Løten kommune 
Jan Gudbrandsen IKT rådgiver Løten kommune 
Boris Schürmann Digitaliseringssjef Stange kommune 
Marit Eggen Helmersen Rådgiver IKT Stange kommune 
Synnøve Grenaker Fagleder arkiv Nord-Odal kommune 
Paul-Reidar Løsnesløkken IKT konsulent Nord-Odal kommune 
Irene Haugen IKT konsulent Sør-Odal kommune 
Ambjørg Flaata HR-leder Sør-Odal kommune 
Rune Lund Kommunalsjef Kongsvinger kommune 
Per-Ivar Sveheim IKT strateg Kongsvinger kommune 
Kristoffer HuslendeRådgiver IKTGrue kommune
Edvard LysneDaglig leder Hedmark IKT
Anett Vestli RubioLeder Strategisk utvikling og digitaliseringHedmark IKT
Frode Ydse JemtlandLeder Løsninger & arkitektur Hedmark IKT

Hedmark IKT