Øvrige kunder

Hedmark IKT har i tillegg til hovedansvaret for sine 7 eierkommuners IKT-tjenester også ansvaret for leveranse av ulike tjenester til bla. disse instansene:

Hedmark IKT