Om oss

Hedmark IKT er et interkommunalt IT-selskap som drifter, forvalter og utvikler løsninger for 7 kommuner i søndre del av Hedmark med en samlet befolkning på ca. 100.000 innbyggere.

Følgende kommuner er eiere av selskapet: Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue.

I tillegg til å være IT-partner for våre eierkommuner, leverer Hedmark IKT tjenester til flere andre offentlige virksomheter i regionen, deriblant kinoer, vannverk, brannvesen m.m.

Omtrent 22.000 personer på over 300 fysiske lokasjoner bruker daglig Hedmark IKTs løsninger, både helsepersonell, lærere, elever og administrativt ansatte. Selskapet har pr 2021 44 ansatte og har kontorer på Kjonerud kompetansesenter ved Hamar (28 ansatte) og i Kongsvinger (16 ansatte). Hedmark IKT har en samlet portefølje av tjenester som gjør selskapet til en betydelig IT-aktør i Hedmark. I 2020 hadde selskapet en omsetning på ca 136 millioner kroner.

Hedmark IKT er organisert som et interkommunalt §27-selskap med Hamar kommune som vertskommune. Styret i selskapet består av rådmennene/kommunedirektørene i de syv eierkommunene. Styreleder er kommunedirektør i Hamar kommune.

Hedmark IKT har ikke som formål å maksimere overskudd for sine eiere, men å levere tjenester basert på priser som sikrer en sunn økonomi i selskapet.

Hedmark IKT