Nettvett

På grunn av situasjonen samfunnet nå står i, hvor flere enn noen gang benytter seg av digitale-løsninger hjemmefra til jobb og skolegang, er det nå ekstra viktig at vi er oppmerksom og kritiske.

STOPP – TENK – TRYKK

  • Beskytt passord, pin-koder, betalingsinformasjon og personlige opplysninger
  •  Lås mobiltelefon og pc-skjerm når du tar pause fra arbeidet
  • Stopp – og tenk «hva er dette», «hvorfor får jeg dette» før du ev. trykker på vedlegg, lenker
  • Tilbud om informasjon om pandemien og koronaviruset, Covid-19
  • Betaling av fakturaer, sjekk om alle detaljer er korrekte
  • Ukjente som ønsker informasjon eller tilgang til hjemmet eller virksomheten

Les mer om nettvett her: https://nettvett.no/korona/

Falske nyheter og feilinformasjon

Falske nyheter og feilinformasjon spres raskt på nett. Bevisstgjøring, kritisk tenkning og kildesjekk er viktig for å håndtere den store strømmen av informasjon og nyhetssaker.

Sikre kilder til korrekt informasjon:
https://www.faktisk.no/
https://helsenorge.no/koronavirus

Sikkert hjemmekontor

Dette er viktig å tenke på hvis du har hjemmekontor:

Velg riktig utstyr:

Bruk arbeidsgivers utstyr og kommunikasjonsløsninger hvis mulig. Rådfør deg med IT-ansvarlig/Hedmark IKT hvis du er i tvil om ditt private utstyr.

Ha passord på ditt hjemmenettverk:

Unngå hjemmekontor basert på et gratis nett. Sjekk at ditt hjemmenettverk er sikkert konfigurert, og hvem har mulighet til å koble seg til dette nettverket.

Pass på din data:

Bruk ikke ukritisk skylagring knyttet til private kontoer.

Se opp for svindel:

Det er falske e-poster og SMS i omløp under dekke av Korona, f.eks. såkalt «smitte kartlegging» eller for å «refundere noe som er avlyst». Vær kritisk, og ikke oppgi brukernavn, passord, kontonummer eller annen personlig informasjon.

Les mer om dette hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet nettside:
https://www.nsm.stat.no/korona/

Politiets oppfordring

Kriminalitetsbildet er i stadig endring, både i normalsituasjon og nå under koronapandemien. Politiet i Innlandet ønsker å dele informasjon utad og ønsker samtidig å motta informasjon. Under her finner du et informasjonsbrev med forslag til forebyggende tiltak rettet mot ulike kriminalitetstyper i nåværende situasjon i distriktet vårt. I samme brev er også temaer politiet ønsker å motta informasjon om.

Hedmark IKT