«M365 – digital suksess» – i full fart fremover

Publisert 31. mai 2022. Skrevet av Kari Janne Leinan Pedersen

Arbeidet er fullt i gang for prosjektets innføringsansvarlige, der de har startet på den viktig forankringsprosess jobben ute i kommunene. De innføringsansvarlige jobber med å få formidlet ut hva prosjektet ønsker å oppnå, samt de endringene rundt samhandling, kommunikasjon og fillagring som prosjektet tenker å gjennomføre. Hovedprosjektet hadde en oppstart helt i slutten av Q1, og denne fasen vil det jobbes i tett samarbeid med kommunene, i fra Q2 til ut Q4.

De innføringsansvarlig er samarbeidskommunenes hovedrepresentant inn i prosjektet M365 – Digital suksess. De innehar en koordinerende- og støttefunksjonsrolle i prosjektet, samt har en viktig rolle på å utarbeide nye rutiner, prosesser og bistå suksesspådriverne i å få endringene implementert gjennom opplæring.

For å oppnå suksess fremover er det behov for at de innføringsansvarlig får innpass i de ulike lederforumene, samt at personallederne bistår de innføringsansvarlige med jobben på å få på plass suksesspådriverne. Det er en veldig viktig jobb de innføringsansvarlig nå står ovenfor og vi håper alle tar godt imot dem og deres henvendelser.

Prosjektet har tråkket full gass på gasspedalen og er nå i god driv fremover.

«sammen skaper vi suksess»

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med IT-konsulentselskapet Skill AS og er organisert med en prosjektleder både hos dem og i HIKT. 

Med vennlig hilsen

Prosjektgruppen

Hedmark IKT