Koronavirus

Illustrasjon av koronaviruset

Sjekker du denne nyhetssiden ofte er det viktig at du kjører en såkalt «Gjenoppfrisk» på nettsiden slik at du får opp siste oppdaterte informasjon.

Skulle ikke det fungere – trykk Ctrl+F5 på tastaturet.

Om dette heller ikke skulle fungere så anbefales det å tømme nettlesercachen.

Fremgangsmåten på hvordan dette gjøres vil variere fra nettleser til nettleser .

Oppskriften på hvordan dette gjøres i en av de mest brukte nettleserne – Chrome – finner du her

I forbindelse med Korona-situasjonen anmoder vi  alle til å bruke de vanlige kanalene i Selvbetjeningsportalen for å sikre kvaliteten på henvendelsen. Det bør ikke sendes henvendelser direkte til ansatte i Hedmark IKT siden dette vil skape utfordringer med håndteringen. Vi ber om forståelse for dette.

Har du generelle behov eller andre henvendelser, send disse til:
hi-post@hedmark-IKT.no

Veiledning og informasjon

Behov for veiledning for anskaffelse og bruk av diverse programmer er stort, og vi samler alt vi har av veiledning på denne siden. Følg lenkene under for å finne veiledning du har behov for!

NYHETER:

Tilbud til elever med dårlig bredbåndsdekning

I forbindelse med Korona-situasjonen og hjemmeundervisningen for elevene så har det kommet forespørsel om alternativer for å underlette undervisningen for elever som sliter med dårlig bredbåndsdekningI denne forbindelsen har leverandøren av telefoni til alle kommunene i Hedmark-IKT samarbeidet kommet med følgende tilbud til elever som kommer inn under denne kategorien:Det…

Problemer med fjerntilgang

Hedmark IKT har i en periode hatt noe trøbbel med eksisterende fjerntilgang. Det har vært en del dropp som gjør at ansatte i kommunene mister kontakt. Noen mister tilgang til sine k-områder, mens andre opplever trøbbel med Outlook eller andre programmer. Hedmark IKT har nå startet arbeidet med å flytte…

Reduserte priser på telefonmøter

Leverandøren av telefoni til alle 7 kommunene i Hedmark-IKT samarbeidet har vedtatt å redusere prisene på telefonmøter i forbindelse med Korona-situasjonen. De innfører en midlertidig kampanje på telefonmøter for alle kunder og reduserer pris per deltaker fra 1,99 per bruker per minutt til 89 øre pr bruker per minutt på…

Webinar for politikere

Vi har utarbeidet en veileder for hvordan man kan bruke Microsoft Teams til politiske møter. Veilederen ser dere her:  https://www.hedmark-ikt.no/faq/hvordan-bruke-microsoft-teams-til-politiske-moter/ I den sammenheng ønsker vi å invitere alle politikere som sitter i kommunestyrene til et webinar, 27. mars kl. 14.00 til 15.00. Webinaret har tema: Hvordan bruke Microsoft Teams til…

«Teams for helsepersonell»

Microsoft Teams har nå kommet med en ny funksjonalitet: «Teams for helsepersonell». Denne funksjonaliteten er nyttig ved f.eks videkonsultasjon med hjemmeboende. Før du tar i bruk denne funksjonaliteten så er det viktig at du av sikkerhetsmessige hensyn, innfører noen begrensninger på din Teams-konto. Disse tilpasningene kan du bestille selv i…

Ustabil Teamviewer

Serverne til Teamviewer sliter for øyeblikket med ytelsen, sannsynligvis på grunn av stor pågang. Hedmark IKT bruker Teamviewer for fjernhjelp, så det er litt begrenset hva vi kan bistå med via fjernhjelp akkurat for øyeblikket. Her kan du følge status på tjenestene til Teamviewer fortløpende.

Nedetid tirsdag 24.mars

Rutinemessig sikkerhetsoppdatering På grunn av ekstra sårbarhet på sikkerhetssiden ser vi oss nødt til å benytte tirsdagens servicevindu til å stabilisere våre løsninger. Enkelte tjenester vil bli utilgjengelig i en kort periode tirsdag 24.3.2020 i tidsrommet fra kl. 18.00 – 24.00

Telenors nettverksproblemer skal nå være løst

Telenor melder nå Onsdag 18.03.2020 kl.18.15 at problemene tidligere i dag nå skal være løst. De rapporterte om store nettverksproblemer over hele landet og dette påvirket tilgangene for svært mange av deres kunder. Vi i Hedmark IKT følger nøye med på utviklingen videre og kommer ut med mer informasjon dersom…

Problemer med skolesystemene

Det er stor belastning på skoleløsningene på grunn av hjemmeundervisning over hele landet, noe som også framkommer i mediene. Alle må derfor forvente seg at det de første par dagene vil være tjenester som sliter før man får stabilisert og dimensjonert opp disse til å ta den økte trafikken.  Vi…

Aksjonsgruppe for oppvekstsektoren

Hedmark IKT har opprettet en egen aksjonsgruppe for oppvekstsektoren som skal bistå skoler- og barnehager ved behov. Aksjonsgruppen vil bestå av Petter Berg, Trond Nordseth og Stein Olav Jørgensen. Eventuelle spørsmål til aksjonsgruppen rettes direkte til Stein Olav Jørgensen

Teams – hjemmeundervisning

Skolen er stengt og vi må gjennomføre hjemmeundervisning. Vi trenger teams appen på iPadene – hvordan går vi frem? Ta kontakt med IKT kontakt, rektor eller skolefaglig rådgiver på din skole eller kommune.  Er du IKT kontakt, rektor eller skolefaglig rådgiver for din skole eller kommune, og skal bestille apper til hjemmeundervisning?  Dette gjør du her: https://selvbetjeningsportal.hedmark-ikt.no/#/categories/62/new…

Utfordringer for de skolerelaterte løsningene

Mandag 16.3.2020 kl. 12.15Som en følge av stor trafikk på de skolerelaterte løsningene, teams osv. så vil man kunne oppleve forsinkelser for innkommende epost.Det jobbes aktivt med problemet fra Hedmark IKT ‘s side. Svært mange foreldre, elever og lærere opplever utfordringer når de forsøker å logge seg på de skolerelaterte…

Begrensninger i leveranse av utstyr

Lagerbeholdning av utstyr hos Hedmark IKT 16.3.2020 kl. 13.00Vi har fått en del henvendelser fra kommunene om vår lagerbeholdning av utstyr – da spesielt bærbare PC’er. Her vil vi opplyse om at det restlageret vi hadde til disposisjon nå er tatt i bruk og har ikke mer på lager. Vi…

Besøksrestriksjoner i Hedmark IKT’s lokaler

Det vil bli innført besøksrestriksjoner i Hedmark-IKT’s lokaler på Kjonerud og Rasta. Dette er som en direkte følger av at Hedmark IKT defineres som en del av de 15 samfunnskritiske funksjonene som må opprettholdes og hvor det således innføres restriksjoner for å sikre drift. Vi setter opp en plakat ved…

Ofte stilte spørsmål

Generelt har vi staffa opp på support og vil prioritere dette høyt og respondere så fort vi kan.

Så langt er vi ajour. Når det gjelder pushing av Teams har Hedmark Ikt igangsatt dette slik at det skjer gjennom helga da det er lite datatrafikk.

Ja, dette er publisert på vår internettside: hedmark-ikt.no/faq/hvordan-bruke-microsoft-teams/

JDette vil HIKT diskutere i felles møte med kommunene. I tilfelle problemer med Microsoft sin løsning må man se på alternativer.

Nei, i utgangspunktet tror vi Microsoft har god kapasitet og ser ut til å skalere godt. Så det er pr i dag ingen ting som tyder på at de vil by på problemer. Men vi vet jo ikke konsekvensene av den voldsomme trafikkveksten de vil få neste uke, så helt sikre kan vi ikke være

Lite inn mot Microsoft, men har support-dialog med Skooler.

Vi følger med på alle de skybaserte oppvekst-programmene og vil varsle så fort vi ser driftsutfordringer. Dette legges ut som driftsmelding i selvbetjeningsportalen og på denne nettsiden

Vi vil henstille til at dere i størst mulig grad fortsetter å benytte våre ordinære kanaler (selvbetjeningsportalen, brukerstøtte, etc) når dere har behov og/eller problemer. Dette gir HIKT større mulighet for å agere raskt og med kvalitet, da vi kan følge våre ordinære prosesser. Unngå å gå rett på enkeltpersoner i HIKT – dette kan i verste fall medføre at saker havner mellom to stoler, blir forsinket, osv. Send generelle henvendelser til hi-post@hedmark-ikt.no – den eposten blir lest av flere og da sikrer vi at ting fanges opp og følges opp.

Ligg gjerne i forkant når dere ser behov som dere vil melde inn til oss. Får vi god informasjon i god tid (i den grad det er mulig i disse tider!) om deres kommende planer og behov kan vi planlegge oppgaver, prioriteringer og bemanning for å kunne betjene alle kommuner på best mulig måte.

Del gjerne informasjon som dere sprer ut med oss siden vi da vil kunne gjenbruke dette som felles informasjon for mange. Da slipper vi dobbeltarbeid og kan utnytte hverandres materiale

Nei, det skal ikke være det.

Hedmark IKT