Koronavirus

Illustrasjon av koronaviruset

Sjekker du denne nyhetssiden ofte er det viktig at du kjører en såkalt «Gjenoppfrisk» på nettsiden slik at du får opp siste oppdaterte informasjon.

Skulle ikke det fungere – trykk Ctrl+F5 på tastaturet.

Om dette heller ikke skulle fungere så anbefales det å tømme nettlesercachen.

Fremgangsmåten på hvordan dette gjøres vil variere fra nettleser til nettleser .

Oppskriften på hvordan dette gjøres i en av de mest brukte nettleserne – Chrome – finner du her

I forbindelse med Korona-situasjonen anmoder vi  alle til å bruke de vanlige kanalene i Selvbetjeningsportalen for å sikre kvaliteten på henvendelsen. Det bør ikke sendes henvendelser direkte til ansatte i Hedmark IKT siden dette vil skape utfordringer med håndteringen. Vi ber om forståelse for dette.

Har du generelle behov eller andre henvendelser, send disse til:
hi-post@hedmark-IKT.no

Veiledning og informasjon

Behov for veiledning for anskaffelse og bruk av diverse programmer er stort, og vi samler alt vi har av veiledning på denne siden. Følg lenkene under for å finne veiledning du har behov for!

NYHETER:

Windows 10 lisens snart utløpt?

Vi har mottatt noen henvendelser fra personer som får en melding om at Windows 10 lisensen på maskinen snart er utløpt. Windows 10 sjekker lisensen opp mot vårt system, og kontrollerer at den er gyldig. Windows kontrollerer dette hver 180. dag. Hvis man har sittet på hjemmekontor uten å være…

Nettvett

Vi har tidligere lagt ut en advarsel om nett-svindel, og vi ser nå behovet for ytterligere informasjon rundt sikkerhet. Vi har derfor opprettet en ny nettside for Nettvett, hvor du kan se sentrale oppfordringer og nyttige tips. Du ser nettsiden her: https://www.hedmark-ikt.no/sikkerhet/nettvett/

Problemer med fjerntilgang

Hedmark IKT har i en periode hatt noe trøbbel med eksisterende fjerntilgang. Det har vært en del dropp som gjør at ansatte i kommunene mister kontakt. Noen mister tilgang til sine k-områder, mens andre opplever trøbbel med Outlook eller andre programmer. Hedmark IKT har nå startet arbeidet med å flytte…

Webinar for politikere

Vi har utarbeidet en veileder for hvordan man kan bruke Microsoft Teams til politiske møter. Veilederen ser dere her:  https://www.hedmark-ikt.no/faq/hvordan-bruke-microsoft-teams-til-politiske-moter/ I den sammenheng ønsker vi å invitere alle politikere som sitter i kommunestyrene til et webinar, 27. mars kl. 14.00 til 15.00. Webinaret har tema: Hvordan bruke Microsoft Teams til…

«Teams for helsepersonell»

Microsoft Teams har nå kommet med en ny funksjonalitet: «Teams for helsepersonell». «Teams for helsepersonell» er en BEGRENSNING på brukerens Teams-konto. Dette vil fjerne flere funksjoner som vanligvis finnes i Teams, som f.eks chatting, deling av skjerm, filer osv. Denne funksjonaliteten er nyttig ved f.eks videkonsultasjon med hjemmeboende. Før du tar i…

Ustabil Teamviewer

Serverne til Teamviewer sliter for øyeblikket med ytelsen, sannsynligvis på grunn av stor pågang. Hedmark IKT bruker Teamviewer for fjernhjelp, så det er litt begrenset hva vi kan bistå med via fjernhjelp akkurat for øyeblikket. Her kan du følge status på tjenestene til Teamviewer fortløpende.

Teams – hjemmeundervisning

Skolen er stengt og vi må gjennomføre hjemmeundervisning. Vi trenger teams appen på iPadene – hvordan går vi frem? Ta kontakt med IKT kontakt, rektor eller skolefaglig rådgiver på din skole eller kommune.  Er du IKT kontakt, rektor eller skolefaglig rådgiver for din skole eller kommune, og skal bestille apper til hjemmeundervisning?  Dette gjør du her: https://selvbetjeningsportal.hedmark-ikt.no/#/categories/62/new…

Ofte stilte spørsmål

Generelt har vi staffa opp på support og vil prioritere dette høyt og respondere så fort vi kan.

Så langt er vi ajour. Når det gjelder pushing av Teams har Hedmark Ikt igangsatt dette slik at det skjer gjennom helga da det er lite datatrafikk.

Ja, dette er publisert på vår internettside: hedmark-ikt.no/faq/hvordan-bruke-microsoft-teams/

JDette vil HIKT diskutere i felles møte med kommunene. I tilfelle problemer med Microsoft sin løsning må man se på alternativer.

Nei, i utgangspunktet tror vi Microsoft har god kapasitet og ser ut til å skalere godt. Så det er pr i dag ingen ting som tyder på at de vil by på problemer. Men vi vet jo ikke konsekvensene av den voldsomme trafikkveksten de vil få neste uke, så helt sikre kan vi ikke være

Lite inn mot Microsoft, men har support-dialog med Skooler.

Vi følger med på alle de skybaserte oppvekst-programmene og vil varsle så fort vi ser driftsutfordringer. Dette legges ut som driftsmelding i selvbetjeningsportalen og på denne nettsiden

Vi vil henstille til at dere i størst mulig grad fortsetter å benytte våre ordinære kanaler (selvbetjeningsportalen, brukerstøtte, etc) når dere har behov og/eller problemer. Dette gir HIKT større mulighet for å agere raskt og med kvalitet, da vi kan følge våre ordinære prosesser. Unngå å gå rett på enkeltpersoner i HIKT – dette kan i verste fall medføre at saker havner mellom to stoler, blir forsinket, osv. Send generelle henvendelser til hi-post@hedmark-ikt.no – den eposten blir lest av flere og da sikrer vi at ting fanges opp og følges opp.

Ligg gjerne i forkant når dere ser behov som dere vil melde inn til oss. Får vi god informasjon i god tid (i den grad det er mulig i disse tider!) om deres kommende planer og behov kan vi planlegge oppgaver, prioriteringer og bemanning for å kunne betjene alle kommuner på best mulig måte.

Del gjerne informasjon som dere sprer ut med oss siden vi da vil kunne gjenbruke dette som felles informasjon for mange. Da slipper vi dobbeltarbeid og kan utnytte hverandres materiale

Nei, det skal ikke være det.

Hedmark IKT