Invitasjon til introduksjon av Tilgangsportalen

Tilgangsportalen er en bestilling fra kommunene i HIKT-samarbeidet og er innført for å bedre kontroll over tilganger og for å få effektivisert tilgangsstyring.

I forbindelse med innføring av Tilgangsportalen så kaller vi inn til en kort introduksjon/opplæring.

Agenda for møte

  • Presentasjon av Tilgangsportalen
  • Eksempel på bruk av Tilgangsportalen
  • E-post som sendes til systemansvarlig eller leder
  • Spørsmål/eventuelt

Møte vil bli avholdt og velg det tidspunktet som passer best:

  • Torsdag  9. desember kl 14:00 – 14:30
  • Tirsdag 14. desember kl. 09:00 – 09:30
  • Torsdag 16. desember kl. 14:00 – 14:30

Klikk HER for å melde deg på!

Påmeldingsfrist for de respektive dagene er 8. desember, 13.desember og 15. desember

Hedmark IKT