Informasjon fra Datatilsynet – Stengte skoler og digitale hjelpemidler

Publisert 16. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

Vi står i en helt spesiell situasjon. Skolene er stengt og vi ser et stort behov for å benytte digitale hjelpemidler – både til hjemmeundervisning og kommunikasjon med hjemmet. 

Våre råd i denne fasen:

  • Vi vil oppfordre de ansvarlige ved kommunene og skolene om å gi god informasjon til både lærere, foreldre og elever om bruk av ulike verktøy og løsninger.
  • Dersom ledelsen er usikre på bruk av løsninger, bør de for eksempel kontakte personvernombudet eller sikkerhetsansvarlig i kommunen.
  • Det er også viktig at enkeltlærere spør de ansvarlige ved skolen før de tar i bruk nye verktøy skolen tidligere ikke har godkjent.
  • Vi vil samtidig be alle om å være ekstra varsomme når det gjelder sensitive personopplysninger.
  • På Facebook er det opprettet en egen gruppe for lærere, «Korona-dugnad for digital undervisning». Det er et flott initiativ og der deles mye nyttig informasjon for å finne gode løsninger. Der er det også mange som tar opp problemstillinger om personopplysninger, sikkerhet og personvernregelverket, og vi ser flere gode diskusjoner om dette. Det kan derfor være nyttig å følge med på denne Facebook-siden og lufte eventuelle spørsmål om hvordan andre skoler løser utfordringene der.
  • Når krisen er over, bør bruken evalueres og gjennomgås og informasjon eventuelt slettes.

Vi vil i denne sammenhengen understreke at dette ikke er tiden for en streng håndheving av regelverket på dette feltet. Det overordnede budskapet er at vi alle viser litt smidighet i denne kriseperioden.

Les mer om Koronasmitte og personvern hos Datatilsynet her

Hedmark IKT