HS-PRO

HS-PRO
Per-Ivar Sveheim (Bestiller) – Kongsvinger kommune

Hamar kommune: Margit Nordstoga, Marianne Egeberg
Løten kommune: Gunn Toril Larsen, Laila Væråsmoen, Ingunn Haugsmoen
Stange kommune: : Astrid Torgunrud, Nina Hulleberg, Brit Stensrud
Grue kommune: Hanne Salberg Libekk, Trude Vesterås Jensen
Nord-Odal kommune: Anne Myrvang, Line Neskvern
Kongsvinger kommune: Arnhild Julseth, Inger Stømner Johnsen
Sør-Odal kommune: Jeanette Eriksen, Kari Odden Bekkevold

Hedmark IKT