HLS-Gerica

Forvaltningsteamet for HLS-Gerica består av følgende personer:

Marianne Bjønnes (Bestiller)Hamar kommune
Oskar SkutlabergHamar kommune
Trine LundebyeHamar kommune
Erlend Solund SkåretHamar kommune
Mette ØdegårdLøten kommune
Mona Bugge HaugStange kommune
Edisa MuhicStange kommune
Hedmark IKT