HLS-Gerica

HLS-GERICA
Marianne Bjønnes (Bestiller) – Hamar kommune

Hamar kommune: Oskar Skutlaberg, Trine Lundebye, Erlend Solund Skåret
Løten kommune: Mette Ødegård
Stange kommune: Mona Bugge Haug, Edisa Muhic

Hedmark IKT