Grafisk profil

På denne siden finner du en kort beskrivelse av Hedmark IKT sin visuelle profil, og hvordan den skal brukes.

Farger

Logo

For spørsmål om vår logo og bruk av den, vennligst ta kontakt med oss!

Bildet over viser hvor stor avstand det må være (luft) rundt logoen.

Skrifttype

Arial

Arial skal brukes i alle formelle situasjoner, hvor lesbarhet vektlegges. Dette kan være f.eks. formelle dokumenter og nettsiden. Den benyttes for å sikre universell utforming (lesbarhet og tilgjengelighet).

Source Sans Pro

Source Sans Pro skal brukes på alle grafiske elementer, som f.eks. postere, infografikk, animasjoner osv.

Hedmark IKT