Forvaltningsteam og forvaltningsråd

Så vel forvaltningsteam som forvaltningsråd skal bestå av minst en ansatt fra hver kommune, en bestiller og en person fra HIKT.

Vi har følgende forvaltningsteam:
(Klikk på valgte forvaltningsteam for å se hvem som er representert i teamet )

Vi har følgende forvaltningsråd:
(Klikk på valgte forvaltningsråd for å se hvem som er representert i rådet)

Hedmark IKT