Forvaltningsteam og forvaltningsråd

Publisert 20. november 2019. Skrevet av hiktadmin

Et forvaltningsteam skal bestå av minst en ansatt fra hver kommune, en bestiller og en person fra Hedmark IKT.

Vi har følgende forvaltningsteam:
(Klikk på valgte forvaltningsteam for å se hvem som er representert i teamet )

Hedmark IKT