Forvaltningsråd SD-anlegg

Forvaltningsråd SD-anlegg (Sentral Drift) består av følgende personer:

Paul Reidar Løsnesløkken (Bestiller) – Nord-Odal kommune
Håvard Helland – Hedmark IKT

Terje Emil Dahl – Stange kommune
Ole Martin Pettersen – Hamar kommune
Sigbjørn Sæter – Grue kommune
Morten Raaden – Nord-Odal kommune
Terje Ludvigsen – Kongsvinger kommune
Erik Adolfsen – Løten kommune

Hedmark IKT