Forvaltningsråd kvalitet- og internkontroll

Forvaltningsråd kvalitet- og internkontroll består av følgende personer:

Marianne Bjønnes (Bestiller) – Hamar kommune
Mette Bjertingstad – Hedmark IKT

Marit E. Helmersen – Stange kommune
Inger Lise Storlien – Stange kommune
Reidun Brandsnes – Hamar kommune
Anne Berit Gullikstad – Grue kommune
Ellinor Bjerke – Grue kommune
Trine Jeanette Hansen – Nord-Odal kommune
Hilde Kristin Haugland – Nord-Odal kommune
Tom Sotås – Kongsvinger kommune
Per-Ivar Sveheim – Kongsvinger kommune
Elin Kleppe Ellingsen – Løten kommune

Hedmark IKT