Forvaltningsråd arkiv

Forvaltningsråd arkiv består av følgende personer:

Heidi Kristiansen – Hamar kommune
Sindre Molstad – Hamar kommune
Jan-Erik Hansen – Stange kommune
Jan Christian Eriksen – Stange kommune
Kari Brunæs – Nord-Odal kommune
Synnøve Grenaker – Nord-Odal kommune
Lena Sørli – Kongsvinger kommune
Siri Nygaard Hansen – Kongsvinger kommune
Bente Hagen – Løten kommune
Tore Edvartsen – Løten kommune

Hedmark IKT