LMP – Aktivere telefon i eLås

Sist oppdatert: 05/05/2021

Dersom eLås ikke er aktivert i eLås så kan du følge denne veiledningen.

NB! Dette forutsetter at telefonen allerede er registrert i PhoniroCare. Er ikke telefonen registrert i PhoniroCare så må dette gjøres av noen med tilgang. F.eks systemansvarlig.

 

 

 

 

 

Hedmark IKT