Aksjonsgruppe for oppvekstsektoren

Hedmark IKT har opprettet en egen aksjonsgruppe for oppvekstsektoren som skal bistå skoler- og barnehager ved behov. Aksjonsgruppen vil bestå av Petter Berg, Trond Nordseth og Stein Olav Jørgensen.

Eventuelle spørsmål til aksjonsgruppen rettes direkte til Stein Olav Jørgensen

Hedmark IKT