EQS

Forvaltningsteamet i EQS (Extend Quality System) består av følgende personer:

Marianne Bjønnes (Bestiller) – Hamar kommune
Mette Bjertingstad – Hedmark IKT

Marit Eggen Helmersen – Stange kommune
Ingeborg Kristiansen – Stange kommune
Reidun Brandsnes – Hamar kommune
Elin Kleppe Ellingsen – Løten kommune

Hedmark IKT