EQS

Forvaltningsteamet i EQS (Extend Quality System) består av følgende personer:

Marianne Bjønnes (Bestiller)Hamar kommune
Marit Eggen HelmersenStange kommune
Ingeborg KristiansenStange kommune
Reidun BrandsnesHamar kommune
Elin Kleppe EllingsenLøten kommune
Mette BjertingstadHedmark IKT
Hedmark IKT