Enterprise

Forvaltningsteamet for Visma Enterprise består av følgende personer:

Paul Reidar Løsnesløkken (Bestiller) – Nord-Odal kommune

Grue: Eldrid Sagen, Solveig Furuberg, Anne Kjersti Sætre, Ove Jostein Bakken.
Nord-Odal og Sør-Odal: Siw Trøbråten, Irene Haugen, Kari Grinden Lilleseth, Karen Helene Likværn   
Kongsvinger: : Jostein Torkildsrud, Gunn Jørgensen, Tone Aamodt Johnsen,Vigdis Snekkerhaugen, Aina Merete AndreassenHedmark IKT