Universell utforming – lesbarhet

Lesbarhet og brukeropplevelse

Universell utforming på digitale flater blir mer og mer aktuelt, og det av en god grunn. Det har lenge blitt stilt strenge krav til hvordan offentlige tjenester skal forholde seg til universell utforming av digitale løsninger, men dette kravet stilles nå til alle aktører som lager tjenester for offentligheten. Dette er selvfølgelig bra, og det tvinger frem bedre praksis og bedre produkter for sluttbrukeren. Hvordan man oppnår best mulig lesbarhet og brukeropplevelse er nødvendigvis ikke så enkelt. I store utviklingsprosjekter setter man av tid og ressurser for å sikre dette gjennom innhenting av data fra fokusgrupper, spørreundersøkelser og analyser. Dette er både tid- og resurskrevende.

Vi har derfor samlet noen av de punktene vi mener er viktigst å fokusere på når du skal produsere noe som skal vises eller brukes av offentligheten. Dette er mest aktuelt for deg som jobber med kommunikasjon og design (grafisk og web), men kan også være svært nyttig for deg som liker å lage postere/flyers til sosiale medier, plakater, artikler osv.  

Skriftstørrelse

Påse at teksten har en skriftstørrelse som er behagelig å lese, både på en stor PC-skjerm og en mindre telefon-skjerm. Skriftstørrelsen kan variere fra skrifttype til skrifttype, selv om man bruker samme skriftstørrelse i utgangspunktet. Derfor er det viktig å teste hvilken skriftstørrelse du bør bruke på den skrifttypen du skal bruke.

Skriftstørrelse på nettsiden kan variere ut fra oppløsning på skjerm og hvilken type enhet du bruker. Det er derfor lurt å bruke en metode for å skalere skriftstørrelsen, slik at du er sikker på at den holder seg lik uavhengig av enhet og oppløsning.

Du bør bruke en skriftstørrelse som er stor nok til at du slipper å anstrenge deg for å lese den.

Skrifttype

Unngå kursiv og dekorative skrifttyper. Kursiv brukes ofte i tekst, som f.eks. på sitater og bildetekst, men kursiv tekst kan være vanskelig å lese, spesielt for dyslektikere.

Dekorative skrifttyper og skrifttyper med seriffer bør unngås. Bruk en enkel skrifttype, som f.eks. Arial for å sikre god lesbarhet.

Linjeavstand

Med for liten linjeavstand kan teksten være ubehagelig å lese. Noen vil kanskje si at stor linjeavstand vil gjøre tekstområdet lenger og ta mer plass, men når man veier dette opp mot lesbarhet, er ikke dette et godt argument for å ha liten linjeavstand. 1,5 er en linjeavstand som fungerer bra for de aller fleste, på de aller fleste plattformer.

Avsnittsbredde

Undersøkelser viser at linjebredden bør ligge mellom ca. 50 – 80 tegn. Lesehastigheten totalt sett kan bli høyere med lange setninger, men man opplever at kortere setninger er mer behagelig. Selve avsnittet bør heller ikke bestå av for mange linjer. Du bør forsøke å begrense avsnittet til ca. 6-8 linjer.

Kontraster

Når man kombinerer tekst med bilder eller farger, er det fort gjort å glemme kontrastforholdet mellom teksten og bildet/fargen i bakgrunnen. Det finnes mange tjenester på internett som kan hjelpe deg med å kontrollere at teksten er lesbar. Du finner en lenke til en av disse litt lenger ned her.

Det er også mange som velger å bruke en litt mørk grå-tone på tekst når man bruker helt hvit bakgrunn. Argumentet for dette, er at den høye kontrasten mellom sort tekst og hvit bakgrunn gjør at øynene blir slitene over tid. Dette stemmer, men det gjelder da for situasjoner hvor teksten er veldig lang. I tilfeller hvor teksten ikke tar timer å lese, bør du holde deg til helt sort tekst på helt hvit bakgrunn. Da er du sikker på at kontrastforholdet er optimalt for alle.

For å sjekke kontrastforholdene til fargene du vil bruke, kan du bruke denne nettsiden (lenken åpnes i ny fane): https://colourcontrast.cc/

Bilde bak tekst

Når du lager postere, plakater ell. er det ofte fristende å legge tekst over bilder eller illustrasjoner. Det kan fungere for å gi et godt visuelt uttrykk, men ofte går dette på bekostning av lesbarheten. For å sikre god universell utforming på tekst med bakgrunnsbilde, må kontrastene være gode nok, og bakgrunnsbildet bør ikke ha forstyrrende elementer som kan ta fokuset til leseren bort fra teksten.

CAPS LOCK

Vi er trent til å lese ord og setninger uten å fokusere på hver enkelt bokstav som hvert enkelt ord er bygget opp av. Hvis du skriver ord med bare store bokstaver, vil ikke hjernene nødvendigvis prosessere ordet på normal måte, og man leser ordet bokstav for bokstav. Dette føles unaturlig for mange, og gir leseren en unaturlig stopp i flyten.

Visuelle hjelpemidler

Når man skriver en lenger tekst, med mye innhold, er det en fordel å bruke visuelle hjelpemidler for å gi leserne en pause eller bedre oppfattelse av innholdet. I stedet for å skrive ned fakta som prosenter eller annen statistikk, kan du bruke visuelle hjelpemidler som f.eks. grafer for å gjøre innholdet mer interessant. Generelt sett er infografikk og videoer mer interessant for leserne enn lange tekster.

Skriv enkelt

Bruk korte og enkle setninger. Mange mister interessen av å lese, rett og slett fordi man opplever at innholdet er borkastet tid. Bruk et enkelt språk, med «to-the-point» innhold. Prøv å fokuser på budskapet og se for deg hvordan teksten vil bli lest av målgruppen.

Overskrifter

Prøv å holde overskriftene så korte som mulig, og vær tydelig på inndelingen i overskriftsnivået. Når du fjerner alt innholdet i en artikkel, bortsett fra overskriftene, skal innholdet du sitter igjen med fungere som en innholdsfortegnelse.

Profilmanual

Visuell profil, profilmanual, brand manual. Kjært barn har mange navn. Når du utarbeider noe grafisk i regi av din arbeidsgiver, er det en god huskeregel å følge retningslinjene du er gitt i profilmanualen. En profilmanual kan inneholde forskjellige elementer, avhengig av arbeidsgiver, men generelt pleier en profilmanual å definere bruk av logo, skrifttype og farge. Sørg for at det du lager på vegne av din arbeidsgiver stemmer overens med det som er definert i profilmanualen!

Denne artikkelen er ment for personer utenfor din organisasjon som skal delta inn i team som deles av deg eller andre i din organisasjon.

Du kan da dele denne artikkelen med personen utenfor din organisasjon, som ikke kommer inn på teamet du har invitert han/hun til.

Dersom du ikke får deltatt i et eksternt team og du har mottatt en invitasjon om å bli medlem av et team som tilhører en av våre domener, må mottagers «tenant» være satt opp med enten «åpen federering» eller det må sørges for at domenet man mottar invitasjonen fra er lagt til i domenelisten for eksterne domener i Teams. Våre domener er den 04.05.2020 følgende:

ikao.no
hamarregionen.no
kongsvingerskolene.no
hamarregionen.net
sor-odal.kommune.no
edu.sor-odal.kommune.no
gbi.no
givas.no
hedmarken-brannvesen.no
hamarkino.no
gs-iks.no
ankerskogen.no
hedmark-revisjon.no
nord-odal.kommune.no
stange.kommune.no
hamar.kommune.no
loten.kommune.no
grue.kommune.no
hedmark-ikt.no
kongsvinger.kommune.no
edu.hamar.kommune.no
edu.loten.kommune.no
edu.kongsvinger.kommune.no
edu.grue.kommune.no
edu.nord-odal.kommune.no
edu.stange.kommune.no
eduhikt.mail.onmicrosoft.com
eduhikt.onmicrosoft.com
edu.hedmark-ikt.no
giv.no

For IT avdelingen til personen utenfor vår organisasjon:

Sikre at dere kjører åpen federering eller legg til domenet i tillatte domener dersom dere kjører begrensning på hvilke eksterne domener man kan kommunisere med:

Utdrag fra dokumentasjon rundt dette:

By default, external access is turned on in Teams, which means that your organization can communicate with all external domains. If you add blocked domains, all other domains will be allowed; and if you add allowed domains, all other domains will be blocked. There are three scenarios for setting up external access in the Teams admin center (Org-wide settings > External access):

Kilde: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/manage-external-access#plan-for-external-access

Hedmark IKT