Forsinkelser på bestilling av utstyr

Dell har store utfordringer med leveranser som medfører forsinkelser på bestilt utstyr. Dette gjelder elektronisk utstyr, som f.eks. PC-er, skjermer, switcher, mm.

Forsinkelsen skyldes først og fremst utfordring for alle leverandører/produsenter med å få tak i microchip som benyttes i elektronisk utstyr.

Pr. d.d. er det ca 2 måneders leveringstid på PC-er, men leveringstiden kan bli enda lenger dersom mangelen på microchip fortsetter utover året.

Det er stor usikkerhet på hvor lenge delemangelen varer, derfor anbefaler vi alle som planlegger større innkjøp inneværende år å legge inn bestillingen allerede nå.

Hedmark IKT