Dig. lunsj 20.01.2022 – Den største sikkerhetstrusselen på flere år

Når: 20. januar kl 11.00

Tema: Log4J – Den største sikkerhetstrusselen på flere år. Vi er blant mange milioner som ble rammet av et sikkerhetshull i systemet Log4J. Vi snakker om hvordan vi takler denne trusselen.

Påmelding: Klikk HER for påmelding.

Foredragsholdere:

Lars Christian Tangen

Teknisk sikkerhetsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Log4J – Den største sikkerhetstrusselen på flere år.

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 6. januar kl 11.00

Tema: Sikkerprint – Hvilken muligheter finnes?

Foredragsholdere:

Ove Magnus Olafsen

IKT rådgiver – Hedmark IKT

Tema: Sikkerprint

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 16. desember kl 11.00

Tema: Tilgangsportalen

Foredragsholdere:

Gudmund Nordstrøm

IKT rådgiver – Hedmark IKT

Tema: Tilgangsportalen

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 2. desember kl 11.00

Tema: Løspengevirus og phishing

Opptak:

Foredragsholdere:

Lars Christian Tangen

Teknisk sikkerhetsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Løspengevirus og phishing

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 18. november kl 11.00

Tema: Windows 11

Opptak:

Foredragsholdere:

Tommy Utgård

IT rådgiver – Hedmark IKT

Tema: Windows 11

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Hedmark IKT