Dig. lunsj 02.06.2022 – Smart Data

Når: 2. juni kl. 11.00

Hvor: Microsoft Teams

Tema: Smart Data – Smart Data skal gjøre det mulig å skape verdi av kommunale data på tvers av systemer og aktører. Få et innblikk i denne prosessen på Dig. lunsj. Du finner en film litt lenger ned her, som vil gi den en kort innledning.

Foredragsholdere:

Ellen Marie Snartum

Leder, Smart Hamar

Tema: Smart Data

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator av Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 19. mai kl. 11.00

Hvor: Microsoft Teams

Tema: Brukerstøtte – Hvordan så året 2021 ut for Brukerstøtte hos Hedmark IKT?

Opptak:

Foredragsholdere:

Monica Nesshaug

Monica Nesshaug

Leder, Servicesenter – Hedmark IKT

Tema: Brukerstøtte

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 5. mai kl. 11.00

Hvor: Microsoft Teams

Tema: Hva rører seg i Hedmark IKT? – Få et innblikk i pågående prosjekter og prosesser hos oss i Hedmark IKT. Det er mye spennende som rører seg, som sikkert ikke alle er klar over.

Opptak:

Foredragsholdere:

Denne lunsjen vil inneholde innslag fra flere personer hos oss i Hedmark IKT.

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 31. mars kl. 11.00

Hvor: Microsoft Teams

Tema: Universell utforming – Hvorfor og hvordan bygge digitale tjenester som er tilpasset alle? Hvilken krav stilles til offentlige instanser?

Opptak:

Foredragsholdere:

Isélin A. Stangnes

Bachelorstudent i Anvendt datateknologi ved OsloMet

Tema: Universell utforming

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 17. mars kl. 11.00

Hvor: Microsoft Teams

Tema: VR – Hva er VR, og hvilken muligheter bringer VR-teknologien inn i vår hverdag?

Opptak:

Foredragsholdere:

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: VR

Når: 10. mars kl. 11.00

Hvor: Microsoft Teams

Tema: Passord – Trygge passord, 2-faktor og passordhåndtering

Opptak:

Foredragsholdere:

Frode Jemtland

Leder, LøsArk – Hedmark IKT

Tema: Passord

Lars Christian Tangen

Teknisk Sikkerhetsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Passord

Lars Christian Tangen

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 17. februar kl. 11.00

Tema: Sky – Hva er egentlig sky, og hva kan jeg lagre hvor?

Opptak:

Foredragsholdere:

Dag Olaf Berg

Virksomhetsarkitekt – Hedmark IKT

Tema: Sky – Hva er egentlig det?

Håvard Helland

Sikkerhetsansvarlig – Hedmark IKT

Tema: Sky – Hvor kan jeg lagre bedriftsdata?

Håvard Helland

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 3. februar kl. 11.00

Tema: Velferdsteknologi mot 2025

Foredragsholdere:

Trond Nordseth

Prosjektleder – Hedmark IKT

Tema: Velferdsteknologi mot 2025

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 20. januar kl 11.00

Tema: Log4J – Den største sikkerhetstrusselen på flere år. Vi er blant mange milioner som ble rammet av et sikkerhetshull i systemet Log4J. Vi snakker om hvordan vi takler denne trusselen.

Foredragsholdere:

Lars Christian Tangen

Lars Christian Tangen

Teknisk sikkerhetsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Log4J – Den største sikkerhetstrusselen på flere år.

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 6. januar kl 11.00

Tema: Sikkerprint – Hvilken muligheter finnes?

Foredragsholdere:

Ove Magnus Olafsen

IKT rådgiver – Hedmark IKT

Tema: Sikkerprint

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 16. desember kl 11.00

Tema: Tilgangsportalen

Foredragsholdere:

Gudmund Nordstrøm

IKT rådgiver – Hedmark IKT

Tema: Tilgangsportalen

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 2. desember kl 11.00

Tema: Løspengevirus og phishing

Opptak:

Foredragsholdere:

Lars Christian Tangen

Lars Christian Tangen

Teknisk sikkerhetsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Løspengevirus og phishing

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Når: 18. november kl 11.00

Tema: Windows 11

Opptak:

Foredragsholdere:

Tommy Utgård

Tommy Utgård

IT rådgiver – Hedmark IKT

Tema: Windows 11

Petter Berg

Informasjon- og opplæringsrådgiver – Hedmark IKT

Tema: Fast fasilitator på Dig. lunsj. Skal snakke om generelle nyheter fra Hedmark IKT.

Hedmark IKT