Skolene bes skru av e-post-varsling for elever i oppvekstsystemene

Publisert 17. mars 2020. Skrevet av Petter Berg

17.03.2020 kl. 12.15

Vi vil nå henstille til alle kommunene om at skolene skrur av e-post varsling for elever i oppvekstsystemene. Spesielt i Showbie. Det bør være nok å ha push-varsling i appe’n.
Det bør vurderes om man også skal skru av denne funksjonen for lærerne. Dette for å unngå at e-post-serveren blir overbelastet slik vi opplevde i går.
Ta kontakt med Aksjonsgruppa for oppvekst ved Stein Olav Jørgensen ved spørsmål.

I går gikk det mer enn 100.000 e-poster gjennom e-post-serveren vår. Og det førte til store problemer. Normalt ligger antallet på mellom 15.000 og 30.000. Vi har nå utvidet tjenesten og e-post systemet flyter godt igjen men vi ser at det kan bli utfordringer grunnet e-post varslingene i oppvekstsystemene.

Vi har blant annet «svartelistet» e-post varslinger fra applikasjonene Teams og Showbie, noe som kan gjøre at man ikke får e-post-varslinger fra disse systemene hvis man har bedt om det.

Vi overvåker e-post servere aktivt gjennom hele dagen.

Vi beklager de ulempene dette medførte for alle våre kunder.


Hedmark IKT