E-post fra Motimate

Publisert 5. oktober 2021. Skrevet av Petter Berg

Oktober er Nasjonal Sikkerhetsmåned, og i den forbindelse har Hedmark IKT-samarbeidet kjøpt et kurs fra NorSiS som går på IT-sikkerhet.

Kurset leveres av Motimate, og alle ansatte i Hedmark IKT-samarbeidet skal ha mottatt en e-post fra Motimate med informasjon og et passord til dette kurset.

Vi ser at denne e-posten fra Motimate enkelt kan forveksles med spam/svindel, og at det er mange som varsler oss eller sletter e-posten.

Vi vil presisere at e-poster fra Motimate IKKE er spam eller svindel!

Det jobbes nå med å finne en løsning for å distribuere videre påminnelser om kursete på en mer fornuftig måte, som forhåpentligvis ikke vil bli oppfattet som spam/svindel.

Vi kommer til å publisere en ny artikkel vedrørende videre påminnelser om kurset så fort vi har en løsning på plass!

Dersom du ikke får til å logge inn eller ikke har mottatt e-post med brukernavn og passord, anbefaler vi følgende feilsøkingsprosedyre:

  1. Sjekk om e-posten har havnet i Spam/Søppelpost.
    E-posten skal være fra no-reply@motimateapp.com med tittelen Velkommen til Motimate! / Welcome to Motimate!
  2. Du kan tilbakestille ditt passord via denne adressen: https://hedmark-ikt.web.motimateapp.com/password/reset
  3. Hvis du ikke får tilgang, og ikke får tilbakestilt passordet, tar du kontakt med Petter Berg (petter.berg@hedmark-ikt.no) for å sjekke dette.

Hvis du opplever at neste kurs ikke låses opp når du har fullført kurset føre, må du laste siden på nytt. Trykk på "F5"-knappen på ditt tastatur for å laste siden på nytt. Motimate jobber nå for å rette denne feilen.

Når du er ferdig med et spill, står det "Game Over". Dette betyr ikke at du har tapt, men at spillet er ferdig. Du har da mulighet til å ta spillet på nytt hvis du ønsker det. Hvis du vil gå videre i kurset, klikker du på "Avslutt"-knappen. Du vil da bli flyttet tilbake til selve kurset, og kan fortsette der.

Hedmark IKT